Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-09-02 S-  Immunglobulin E [IgE] (total)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av allergiska sjukdomar, parasitsjukdomar och misstanke om immunbrist, särskilt hyper-IgE-syndrom.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 7 dagar fryses serum vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 h.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Åldersberoende:
0-12 veckor: <3,8 kE/L
13-36 veckor: <16,3 kE/L
37 veckor - <5 år: <22,3 kE/L
5 år - <20 år: <263 kE/L
>20 år: <122 kE/L
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se även:
S- Phadiatop (allergi)

S- Specifik IgE, enskilda allergen (allergi)

S- Specifik IgE, komponenter (allergi)

S- Specifik IgE, mixar (allergi)

För fullständigt allergensortiment, se Allergensortiment  
Övrigt:  
Tolkning: Koncentrationen av IgE i serum är extremt lågt i jämförelse med andra immunglobulinklasser. Nivån är åldersrelaterad och ökar från födseln till ca 10 års ålder för att därefter sjunka igen och stabiliseras inte förrän vid 15-20 års ålder.

Förhöjd koncentration av IgE är vanligt hos patienter med parasitsjukdomar och även vid allergiska överkänslighetsreaktioner såsom allergisk rinokonjunktivit, allergisk astma, atopiskt eksem och urtikaria. Förhöjda nivåer kan även ses efter virala och bakteriella infektioner, vid im-munbristsyndrom, vissa blodmaligniteter och hos rökare.

Vid allergiska utredningar behöver förhöjda nivåer av IgE inte betyda att en patient är allergisk och normala nivåer utesluter inte allergi. Vid screening rekommenderas istället Phadiatop eller mixar beroende på symtom, alternativt specifikt IgE mot misstänkt allergen.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: Kjellman NM, Johansson SG, Roth A. Serum IgE levels in healthy children quantified by a sandwich technique (PRIST). Clin Allergy 1976;6:51-59.

Johansson SG¹ Yman L. In vitro assays for immunoglobu-lin E. Methodology, indications, and interpretation. Clin Rev Allergy. 1988 Summer;6(2):93-139.

Martins TB, Bandhauer ME, Bunker AM, Roberts WL, Hill HR. New childhood and adult reference intervals for total IgE. J Allergy Clin Immunol 2017;133(2):589-591.