Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-09-02 S-  Specifik IgE, komponenter (allergi)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om IgE-medierad allergi samt vägledning om "äkta" sensibilisering eller korsreaktion.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.
Tänk på serumåtgång: det behövs 50 µL serum för analys av varje allergen komponent.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C. Efter 7 dagar fryses serum vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 h.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: <0,1 kE/L
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se även:
S- Immunglobulin E [IgE] (total)

S- Phadiatop (allergi)

S- Specifik IgE, enskilda allergen (allergi)

S- Specifik IgE, mixar (allergi)

För fullständigt allergensortiment, se Allergensortiment  
Övrigt:  
Tolkning: Analys av IgE-antikroppar mot allergena komponente
Läs mer-->  
Referenshänvisning: