Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-09-02 S-  Immunglobulin E [IgE] (total)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av allergiska sjukdomar, parasitsjukdomar och misstanke om immunbrist, särskilt hyper-IgE-syndrom.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 7 dagar fryses serum vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 h.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Åldersberoende:
0-12 veckor: <3,8 kE/L
13-36 veckor: <16,3 kE/L
37 veckor - <5 år: <22,3 kE/L
5 år - <20 år: <263 kE/L
>20 år: <122 kE/L
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se även:
S- Phadiatop (allergi)

S- Specifik IgE, enskilda allergen (allergi)

S- Specifik IgE, komponenter (allergi)

S- Specifik IgE, mixar (allergi)

För fullständigt allergensortiment, se Allergensortiment  
Övrigt:  
Tolkning: Koncentrationen av IgE i serum är extremt lågt i j
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Kjellman NM, Johansson SG, Roth A. Serum IgE levels in healthy children quantified by a sandwich technique (PRIST). Clin Allergy 1976;6:51-59.

Johansson SG¹ Yman L. In vitro assays for immunoglobu-lin E. Methodology, indications, and interpretation. Clin Rev Allergy. 1988 Summer;6(2):93-139.

Martins TB, Bandhauer ME, Bunker AM, Roberts WL, Hill HR. New childhood and adult reference intervals for total IgE. J Allergy Clin Immunol 2017;133(2):589-591.