Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-14 Pt(Lkc)-  Cytokrom P450 2C9, genotyp (tolbutamidhydroxilas) [CYP2C9]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser. Ingår även som del i waranutredning för ställningstagande till lämplig dosering.

Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Se även Waranutredning, genotyp.
Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: CYP2C9 är ett enzym som bryter ned läkemedel, bl.a
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av CYP2C9.
2.Lista över CYP-alleler
3. Yasar U, Eliasson E, Dahl ML, Johansson I, Ingelman-Sundberg M, Sjoqvist F. Validation of methods for CYP2C9 genotyping: frequencies of mutant alleles in a Swedish population. Biochem Biophys Res Commun. 1999 Jan 27;254(3):628-31.
4. Kirchheiner J, Brockmöller J. Clinical consequences of cytochrome P450 2C9 polymorphisms. Clin Pharmacol Ther 2005 Jan; 77(1):1-16.