Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-06-15  Waranutredning, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Farmakogenetisk dosberäkning inför planerad warfarinbehandling.
Utredning av svårinställd warfarinpatient särskilt om lågt dosbehov.
Utredning av patient med blödning eller trombos under warfarinbehandling.

Remiss:
Remiss genotypning används.
Ange längd/vikt, läkemedel, effekt/biverkan.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande.
Metod:   Realtids -PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Vid Waranbehandlingsutredning utförs CYP2C9 och VKORC1 genotyp analyser och en individuell dosrekommendation ges.
Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: Waran (warfarin) är den mest använda medicinen för
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Mer upplysningar om VKORC1.
2. Jaffary F, Khan T, Kamali F, Hutchinson M, Wynne HA. The effect of stability of oral antico-agulant therapy upon patient-perceived health status and quality of life. J Am Geriatr Soc 2003;51(6):885-7.
3. Nozawa T, Asanoi H, Inoue H. Instability of anticoagulation intensity contributes to occur-rence of ischemic stroke in patients with non-rheumatic atrial fibrillation. Jpn Circ J 2001;65(5):404-8.
4. Wadelius M, Pirmohamed M. Pharmacogenetics of warfarin: current status and future challenges. Pharmacogenomics J 2007;7:99-111.
5. Limdi NA, Veenstra DL. Warfarin pharmacogenetics. Pharmacotherapy 2008;28:1084-97.
6. Wadelius M, Chen LY, Lindh JD, et al. The largest prospective warfarin-treated cohort supports genetic forecasting. Blood 2009;113:784-92.
7. Klein TE, Altman RB, Eriksson N, et al. Estimation of the warfarin dose with clinical and pharmacogenetic data. N Engl J Med 2009;360:753-64.