Sök analys
Analys/undersökning
Lägg in begynnelsebokstav/-bokstäver
 
Analys/undersökning (fritext)
Lägg in någon bokstav eller bokstavskombination
 
System/provmaterial
Sök på det material som
analyseras t ex:
S (serum)
U (urin)
BAL (bronkalveolärt lavage)
Csv (cerebrospinalvätska)
 
  Visa sortiment för
Klinisk immunologi och
transfusionsmedicin(KITM)
 
Klinisk kemi och farmakologi(KKF)
 
Klinisk mikrobiologi(KMB)
 
Klinisk patologi(KPC)