Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-18 P-  Kreatinkinas MB [CKMB]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Provet centrifugeras vid 2400g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i 12 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 12 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 12 timmar vid 2-8°C.
Vid längre förvaring fryses plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 12 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Vuxna:
Kvinnor <4,9 µg/L
Män <6,2 µg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Biotin kan interferera i mätmetoden med risk för felaktigt resultat. Patienter som behandlas med biotin (vitamin B7) i höga doser (> 5 mg/dag) bör inte provtas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindos.  
Tolkning: Del av diagnostik vid akut myokardinfarkt, kraftigt minskande användning.
Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i muskelceller.
CK är uppbyggt som en dimer av två subenheter, vilka båda har samma katalytiska aktivitet.
Subenheterna kan vara av två olika typer, M eller B.
Isoenzym MB förekommer särskilt i hjärtmuskulaturen där det utgör ca 20 % av total-CK.
Ökning av CKMB är därför ett säkrare mått på myokardskada än ökning av total-CK.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: