Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-02-23 P-  Kreatinkinas MB [CKMB]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Provet centrifugeras vid 2400g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2-8°C.
Efter 2 dagar fryses plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 24 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: <3,8 µg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Del av diagnostik vid akut myokardinfarkt, kraftigt minskande användning.
Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i muskelceller.
CK är uppbyggt som en dimer av två subenheter, vilka båda har samma katalytiska aktivitet.
Subenheterna kan vara av två olika typer, M eller B.
Isoenzym MB förekommer särskilt i hjärtmuskulaturen där det utgör ca 20 % av total-CK.
Ökning av CKMB är därför ett säkrare mått på myokardskada än ökning av total-CK.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: