Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-05-12 Amnionvätska-  Fetoprotein, alfa- [AFP]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om fetalt debuterande distress eller misstanke om missbildning särskilt avseende nervsystemet (neuralrörsdefekter) och urinvägarna. Misstanke om trisomi 21 (Down’s syndrom) ofta i kombination med cytogenetisk testning. För ytterligare information, se nedan under "Tolkning".

Remiss:
Ange graviditetsvecka.

Provtagning:
1 mL amnionvätska.

Inget prov ska tas förrän minst 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dygn).

Provhantering:
Centrifugering vid 2400 g i 5 minuter i rumstemperatur.
Kan förvaras en vecka vid 2-8°C och 3 månader vid <-15°C.
Undvik upprepad tining och frysning.

Provskickning/transport.
Amnionvätska skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: AFP varierar med graviditetens längd.
Referensintervall saknas, men som vägledning för medicinska beslut kan medianvärde och multipler av medianen för respektive graviditetsvecka användas.
Medianvärden för komplikationsfria enbarnsgraviditeter:
V15: 14 000 kIE/L
V17: 10 000 kIE/L
V19: 7 000 kIE/L
V21: 5 000 kIE/L
Metod:   Icke-kompetitiv immunometri med elektro-kemiluminescence-detektion  
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: AFP-nivåerna i såväl serum som amnionvätska, hos den gravida kvinnan, avspeglar en feto-maternell transport av från fostret fysiologiskt utläckande eller transplacentärt flödande AFP. AFP-nivåerna är som högst i graviditetsvecka 30. AFP kan användas för screening och diagnostik av olika fetalt debuterande sjukdomar/missbildningar som neuralrörsdefekter (bl.a spina bifida) vanligtvis upptill vecka 18 och man kan då se avsevärt högre AFP-nivåer än ordinärt såväl i den gravida kvinnans serum som i amnionvätska (nivåer högre än cut-off på 2,5x medianvärdet indikerar screen-positivitet och fortsatt behov av diagnostik). Kongenital nefros och intrauterin fosterdöd kan även vara förknippat med ökade nivåer av AFP. Vid förekomst av Downs syndrom (trisomi 21) är AFP-nivåerna i gravidserum i allmänhet sänkta. Testning av AFP i serum och amnionvätska för dessa tillstånd har på grund av bristande specificitet samt minskande incidens/prevalens av neuralrörsdefekter kraftigt minskat vid 1:a-trimesterscreening till förmån för KUB-testet (dataalgoritm med mätning av PAPP-A och fritt ß-hCG i gravidserum och ultraljudsbestämning av nackuppklarning) och/eller det DNA-baserade NIPT-testet där man i gravidserum kan undersöka för överrepresentation av trisomi 21 och andra sjukdomsrelaterade anlag. Ibland kan man utföra cytogenetisk kromosomtestning på foster-DNA från amnionvätska och det kan då vara av värde att samtidigt bestämma AFP i amnionvätska.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: