Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-14 Pt(Lkc)-  Cytokrom P450 2D6, genotyp (debrisokinhydroxilas) [CYP2D6]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: CYP2D6 bryter ned ett stort antal läkemedel, framförallt psykofarmaka (1).

Vi detekterar rutinmässigt följande genvarianter (alleler) som medför låg enzymaktivitet: *3, *4 och *6 samt dubbel uppsättning av *5 (2,3).
Vi analyserar *41 som medför lätt sänkt enzymaktivitet (4).
Om misstanke om ultrasnabb metabolism anges på remissen analyseras genduplikationen *2xn (5).

I nordeuropeisk befolkning är 5-7% långsamma metaboliserare via CYP2D6 på grund av att de enbart har alleler för låg enzymaktivitet (3,4,6).
En tredjedel av befolkningen har intermediär metabolism på grund av olika kombinationer av alleler (6).
Ungefär hälften av befolkningen har normal (snabb) metabolism och 1-2% är ultrasnabba metaboliserare på grund av genduplikation (5).

Långsam metabolism kan leda till ökad plasmakoncentration av läkemedel som bryts ned via CYP2D6 och risk för biverkningar (7).
För läkemedel som aktiveras av CYP2D6 (t ex tamoxifen och kodein) kan långsam metabolism istället leda till sämre effekt (8).
Det finns också patienter som behöver hög dos för att få effekt av vissa psykofarmaka på grund av ultrasnabb metabolism (7,8).

Läkemedel som bryts ned av CYP2D6*
amitriptylinklomipraminpropafenon
aripiprazolkodein (aktivering till morfin)propranolol
duloxetinmetoprololrisperidon
flekainidnortriptylintolterodin
fluoxetinparoxetintramadol
haloperidolperfenazinvenlafaxin
imipraminatomexoxetinzuklopentixol
*Listan är ej uttömmande  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av CYP2D6.
2. Lista över CYP-alleler
3. Zackrisson AL, Lindblom B. Identification of CYP2D6 alleles by single nucleotide polymorphism analysis using pyrosequencing. Eur J Clin Pharmacol 2003;59(7):521-6.
4. Abduljalil K, Frank D, Gaedigk A, Klaassen T, Tomalik-Scharte D, Jetter A, Jaehde U, Kirchheiner J, Fuhr U. Assessment of activity levels for CYP2D6*1, CYP2D6*2, and CYP2D6*41 Genes by population pharmacokinetics of dextromethorphan. Clin Pharmacol Therap 2010;88:643-51..
5. Dahl ML, Johansson I, Bertilsson L, Ingelman-Sundberg M, Sjoqvist F. Ultrarapid hydroxylation of debrisoquine in a Swedish population. Analysis of the molecular genetic basis. J Pharmacol Exp Ther 1995;274(1):516-20.
6. Thompson AM, Quinlan P, Bray SE, Purdie CA, Jordan LB, Ferraldeschi R, Latif A, Hadfield KD, Clarke RB, Ashcroft L, Evans DG, Howell A, Newman WG. Comprehensive CYP2D6 genotype and adherence affect outcome in breast cancer patients treated with tamoxifen monotherapy. Breast Cancer Res Treat 2010;125(1):279-87.
7. Kirchheiner J, Nickchen K, Bauer M, Wong ML, Licinio J, Roots I, Brockmöller J. Pharmacogenetics of antidepressants and antipsychotics: the contribution of allelic variations to the phenotype of drug response. Mol Psychiatry 2004;9(5):442-73.
8. Sim SC, Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenomic biomarkers: new tools in current and future drug therapy. Trends Pharmacol Sci 2011;32(2):72-81.