Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-14 S-  Rickettsia, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


*****************************************************
Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstänkt infektion med Rickettsia.
Provet analyseras avseende antikroppar mot Spotted fever rickettsior.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-anti Rickettsia, block

Ange kliniska data och insjukningsdag på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 5 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätta titervärden samt tolkning.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: