Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-07-27 P-  Flucytosin (koncentrationsbestämning)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Se: Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsanvisningar"

Använd remiss Läkemedel Klinisk kemi och farmakologi. Skriv Flucytosin i fältet "Annan läkemedelsanalys".  
Analysfrekvens:    
Referensintervall:
Metod:   SKICKEPROV
Extern utförare: Analyseras på Karolinska Universitetssjukhuset"  
Ansvarig läkare:  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Analysen är inte längre beställningsbar i Cosmic.
Prov omhändertas (för region Uppsalas del) från och med 171204 av Klinisk kemi och farmakologi ingång 61, 2 tr.  
Tolkning: Monitorering i syfte att undvika toxicitet samt för att säkerställa adekvat exponering. Stärkt indikation vid nedsatt njurfunktion.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: