Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-04 (B)Trc-  Receptorer
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Flödescytometri  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat) .
Varuförsörjningens artikelnummer 47995  
Provtagning: Indikation:
Utredning av trombocyter och uttryck av vissa receptorer vid blödningsbenägenhet

Förberedelser:
För överenskommelse om tidpunkt för analys kontakta CoM-lab tfn 018- 611 42 21 innan provtagning.

Provtagning:
Fyll röret tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volympilen.
Blanda provet direkt genom att vända röret lugnt ca 10 ggr.
Det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat men varsamt.

Provhantering:
Blodet skall vara ocentrifugerat och förvaras i rumstemperatur.
Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 1 timme.
Bör ej skickas med rörpost.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Malgorzata Karawajczyk  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: I gruppen ingår analys av receptorer samt bedömning av trombocytreaktivitet.  
Tolkning: Vi analyserar uttryck av receptorer för kollagen (GpIa, GpVI), v Willebrandfaktorn (GPIb) och fibrinogen (GpIIb). Medfödd brist på GpIb ses vid Bernard-Souliers syndrom, låga nivåer eller defekt protein GpIIb/IIIa vid Glanzmann thromboasteni.

Trombocytreaktivitet (funktion) mäts genom att mäta bindning av fibrinogen till trombocyterna och mobilisering av P-selektin från alfa-granula till cellytan efter stimulering med ADP och TRAP.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: Diagnosis of inherited platelet function disorders: guidance from the SSC of the ISTH P. Gresele, for the subcommittee on platelet physiology Journal of Thrombosis and Haemosta-sis, 13: 314-322

Investigation of platelet function and platelet disorders using flowcytometry, P. Rubak et al; Platelets, 2016 Jan;27(1):66-74