Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-12-12 S-  IA2 ak (IgG)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Differentialdiagnostik av diabetes mellitus typ 1 och 2
Kompletterande analys: S- GAD ak (IgG) och ZnT8.

Remiss:
Provet räcker även till GAD ak och ZnT8..

Provtagning:
Minsta provmängd 1 mL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr och frysas i -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 timmar.
Om transporten överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt och fryst, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <7,5 kE/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Autoantikroppar mot ö-cellsantigen i endokrina pancreas är starkt associerat med utveckling av diabetes mellitus typ 1 (insulin beroende diabetes mellitus - IDDM). Autoantikropparna är riktade mot olika strukturer i ö-cellerna och två av de dominerande antigenen är glutaminsyra-dekarboxylas (GAD) och ett proteintyrosinfosfatas kallat IA2 (islet antigen 2). Antikroppar mot GAD och IA2 kan påvisas både före kliniska symtom och vid diagnos. Förekomst av 1 eller flera autoantikroppar är en stark prediktor för utveckling av diabetes mellitus typ 1.

Vuxna patienter med latent autoimmun diabetes (LADA) får ofta diagnosen diabetes mellitus typ 2 initialt men förekomst av autoantikroppar kan visa på insulinberoende inom några få år efter diagnos.

Hos patienter där de insulinproducerande ö-cellerna har blivit förstörda kan analys av GAD-ak och IA2-ak utfalla negativt.

Antikroppar mot GAD kan även förekomma hos patienter med "Stiff man syndrome".  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: