Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-09-02 S-  Specifik IgE, enskilda allergen (allergi)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om IgE-medierad allergi.

Remiss:
Önskas ej reflextestning ska detta anges på remissen (Verifiera EJ).

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.
Vid beställning av enskilda allergen, tänk på serumåtgång vid reflextestning/eventuell uppföljning. Det behövs 50 µL serum för analys av varje ingående allergen.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 7 dagar fryses serum vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 h.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: <0,1 kE/L
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se även:
S- Immunglobulin E [IgE] (total)

S- Phadiatop (allergi)

S- Specifik IgE, komponenter (allergi)

S- Specifik IgE, mixar (allergi)

För fullständigt allergensortiment, se Allergensortiment  
Övrigt: Reflextestning innebär att vid resultat över referensintervallet analyseras automatiskt ingående enskilda allergen.

Vid dessa enskilda allergen utförs reflextestning:
f13 jordnöt - ger vidare analys av IgE mot Ara h2 och h8,
f17 hasselnöt - ger vidare analys av IgE mot Cor a1, a9 och a14,
f2 mjölk (ko) - ger vidare analys av IgE mot Bos d8,
f1 äggvita - ger vidare analys av IgE mot Gal d1  
Tolkning: Tolkning av provsvar för specifik IgE mot enskilda allergen och allergena komponenter.

IgE-värden <0,10 kE/L:
Ej mätbar koncentration av specifikt IgE mot undersökt allergen. Sensibilisering mot undersökt allergen är inte sannolik.

IgE-värden 0,10 - >100 kE/L:
Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen fastställd. Ju högre koncentrationen desto större sannolikhet att en kliniskt relevant allergi förekommer mot det undersökta allergenet.

Observera att ett resultat över referensintervallet innebär att patienten är sensibiliserad mot allergenet. Det betyder inte per automatik att patienten är allergisk mot allergenet.

Som regel gäller att sannolikheten att symtom ska uppstå ökar med högre nivå av IgE-antikroppar. Men en patient kan ha en låg nivå av IgE-antikroppar och ändå ha symtom på grund av exponering av allergenet i fråga.

En slutlig diagnos bör alltid baseras på en kombination av IgE-testresultat, en fysisk undersökning och patientens kliniska historia.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: