Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-28 S-  Vancomycin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018
Vid kapillär provtagning:
1 st. 500 µL rör med röd propp
Varuförsörjningens artikelnummer 51411  
Provtagning: Provtagning:
Gelbarriärrör får inte användas.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Dalvärdet: (prov före start av infusion) bör ligga inom intervallet
15-20 mg/L hos vuxna,
6-10 mg/L vid 3-dos och 8-12 mg/L vid 4-dos hos barn 1-12 år.
Vanligen bör behandlingen initialt skötas i samråd med infektionskonsult för att uppnå optimal dosering för den enskilde patienten.
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Kontrollera serumkoncentrationen av vancomycin i syfte att säkerställa att toxisk nivå inte uppnås men även att terapeutiskt effektiv nivå uppnås.
Vancomycin är ett antibiotikum som hämmar grampositiva bakteriers cellväggssyntes.
Man behandlar främst patienter med allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier och patienter med överkänslighet mot andra antibakteriella medel.
De vanligaste biverkningarna är flebit och pseudoallergiska reaktioner.
Skador på njurar och inneröra har också rapporterats och har i vissa fall vid öronskador funnits vara dosberoende.
Vancomycin metaboliseras ej och utsöndras huvudsakligen renalt genom glomerulär filtration.
Halveringstiden är 4-6 timmar vid normal njurfunktion men ökar vid nedsatt njurfunktion.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: