Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 P-  Epstein-Barr virus (EBV), PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum (EDTA) - Lila propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61096


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation: Misstanke EBV-infektion, t ex infektion hos immunsupprimerad patient. Utredning av lymfoproliferativ sjukdom. I samband med transplantation. Utvärdering av behandling.

Remiss: I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi
Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) -
Epstein-Barr virus-EBV (PCR)

Ange kliniska data.

Provtagning: Rekommenderad provvolym är 6 ml blod. Önskad minsta provvolym är 3 ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport: Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs varje vardag  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Bedömningen beror av klinisk tillämpning och tillgång på tidigare mätningar. Låga nivåer utan klinisk korrelation är vanlig. Fynd bör tolkas med försiktighet och bör ofta bekräftas genom upprepad provtagning. Används normalt inte som metod vid diagnostik av mononukleos.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: