Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-07-01  HSV 1 och 2
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss:  
Provkärl:  
Provtagning:  
Analysfrekvens:    
Referensintervall:
Metod:    
Ansvarig läkare:  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Csv- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), antikroppspåvisning

S- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), antikroppspåvisning

BAL- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), PCR

Csv- Herpes simplexvirus (HSV 1och 2), PCR

Biopsi- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), PCR

P- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), PCR

Sekret och skrap- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), PCR

Blåsmaterial- Herpes simplexvirus (HSV 1 och 2), PCR  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: