Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2012-03-29 S-  Tiopental
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp (utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Provet måste nå laboratoriet inom 30 minuter.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid 1 gång/dygn  
Referensintervall: Terapeutiskt riktområde saknas.
Hjärnskyddande effekt har vid kontinuerlig infusion noterats vid 220-380 µmol/L.
Vissa studier talar för att serumkoncentration ner till 150 µmol/L kan ha effekt.
Metod:   HPLC
(2011-12-13 byttes metoden från GC till HPLC).  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Analysen utföres även på lördagar och söndagar men ring gärna senast torsdagar för att "förvarna" om behov av helganalyser (tfn 14205).  
Tolkning: Patienten får ej samtidigt behandlas med fenobarbi
Läs mer-->  
Referenshänvisning: