Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-09-19 S-  Sulfametoxazol
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Remiss:
På remissen anges:
1) Tid för senaste dosintag (datum och klockslag).
2) Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för insättning/dosändring).
3) Provtagningstid för blodprovet (datum och klockslag).

Provtagning:
Prov tas i regel 1-1 1/2 timme efter dos och/eller minst 8 timmar efter dos.
Gelbarriärrör får inte användas.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dygn vid 2 - 8°C.
Efter 7 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 7 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskilt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 7 dygn måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Se tolkning.
Metod:    
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt, Gabriella Scordo  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel:
Bactrim, Eusaprim
Analysen bytte namn från Sulfonamid till Sulfametoxazol 19-09-24 utan andra ändringar.  
Tolkning: Vid pneumocystis-pneumoni rekommenderas en serumko
Läs mer-->  
Referenshänvisning: