Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-08-08 Biopsi-  Amyloidtypning
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Patologi  
Provkärl: Burk med skruvlock alt Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock  
Provtagning: Remiss:
Ange analys amyloidtypning på remissen, ange även relevanta uppgifter såsom symtom, förekomst av monoklonalt protein etc.

Provtagning:
För diagnostik av amyloidos rekommenderas:
Alt 1. En ca sockerbitsstor biopsi från subkutan fettvävnad över bukväggen.
Alt 2. En 8 mm stor och djup stansbiopsi, som också måste omfatta ordentligt med fettvävnad.
Kirurgisk biopsi är dock att föredra.

OBS! Använd inte gasväv, då partiklar av gasväven fastnar i provmaterialet.

Finns inte möjlighet till denna form av biopsi kan vi i många, men inte i alla fall ändå typbestämma amyloid med hjälp av befintligt paraffininbäddat material.
Insänd i så fall kloss, alternativt material i formalin.

Provhantering:
Biopsin insändes ofixerad (ingen formalin) i en burk eller rör med fysiologisk koksaltlösning.

Provskickning/transport:
Provet kan insändas med vanlig post om det sänds så att det kommer fram inom en vecka.
Is eller kolsyreis är således inte nödvändigt.  
Analysfrekvens:    
Referensintervall:
Metod:   Polarisationsmikroskopi.
Immunhistokemi.
SDS-PAGE med western blot.  
Ansvarig läkare: Per Westermark 018-611 38 49 alt. 070-366 93 58  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: per.westermark@igp.uu.se  
Tolkning:  
Referenshänvisning: