Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-04-22 Bukfett-  Amyloidtypning
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Patologi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock alternativt

Burk i plast (PP), med tättslutande gult skruvlock alternativt

Plaströr sterilt, 50 mL (polypropylenplast) med konisk botten och rött skruvlock (sk Falconrör)
Varuförsörjningens artikelnummer 65515
 
Provtagning: Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden -
- Fliken Patologi/Cytologi -
- Välj Histopatologi Amyloid

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss PATOLOGI

Ange analys amyloidtypning på remissen, ange även relevanta uppgifter såsom symtom, förekomst av monoklonalt protein etc.

Viktigt! Ange fullständig avsändare på remissen, klinik samt avdelning!

Provtagning:
För diagnostik av amyloidos rekommenderas:
Alt 1. En ca sockerbitsstor biopsi från subkutan fettvävnad över bukväggen.
Alt 2. En 8 mm stor och djup stansbiopsi, som också måste omfatta ordentligt med fettvävnad.

OBS! Använd inte gasväv, då partiklar av gasväven fastnar i provmaterialet.

Finns inte möjlighet till denna form av biopsi kan vi i många, men inte i alla fall ändå typbestämma amyloid med hjälp av befintligt paraffininbäddat material.
Insänd i så fall kloss, alternativt material i formalin.

Provhantering:
Biopsin insändes ofixerad (ingen formalin) i en burk eller rör med fysiologisk koksaltlösning.

Provskickning/transport:
Provet kan insändas med vanlig post om det sänds så att det kommer fram inom en vecka.
Is eller kolsyreis är således inte nödvändigt.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall:
Metod:   Polarisationsmikroskopi.
Immunhistokemi.
SDS-PAGE med western blot.  
Ansvarig läkare: Kontakta 018-611 38 01  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakta Amyloidlaboratoriet 018-611 38 63

per.westermark@igp.uu.se
ulrika.a.thelander@akademiska.se  
Tolkning:  
Referenshänvisning: