Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 Pt(Lkc)-  N-Acetyltransferas 2, genotyp [NAT2]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: NAT2 bryter bl a ned isoniazid, sulfa, dapson och
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av NAT2.
2. Lista över NAT2-alleler.
3. Wadelius M, Autrup JL, Stubbins MJ, Andersson SO, Johansson JE, Wadelius C, Wolf CR, Autrup H, Rane A. Polymorphisms in NAT2, CYP2D6, CYP2C19 and GSTP1 and their association with prostate cancer. Pharmacogenetics 1999 Jun;9(3):333-40.
4. Wadelius M, Stjernberg E, Wiholm BE, Rane A. Polymorphisms of NAT2 in relation to sulphasalazine-induced agranulocytosis. Pharmacogenetics 2000 Feb;10(1):35-41.
5. Kinzig-Schippers M, Tomalik-Scharte D, Jetter A, Scheidel B, Jakob V, Rodamer M, Cascorbi I, Doroshyenko O, Sorgel F, Fuhr U. Should we use N-acetyltransferase type 2 genotyping to personalize isoniazid doses? Antimicrob Agents Chemother 2005 May;49(5):1733-8.
6. Kumagai S, Komada F, Kita T, Morinobu A, Ozaki S, Ishida H, Sano H, Matsubara T, Okumura K. N-acetyltransferase 2 genotype-related efficacy of sulfasalazine in patients with rheumatoid arthritis. Pharm Res 2004 Feb;21(2):324-9.