Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-12-21 S-  Metotrexat
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Vid kapillär provtagning:
1 st. 500 µL rör med röd propp
Varuförsörjningens artikelnummer 51411  
Provtagning: Remiss:
Metotrexat beställs i Cosmic.

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Läkemedel

Det är viktigt att alla medicinska frågor besvaras.

Ange pågående läkemedelprotokoll, helst som dos per kroppsyta (g/m2), tidpunkt för start för metotrexat-infusion samt infusionstidens längd och provtagningstid.

Provtagning:
Ej gelrör.
Barn: Minsta provvolym 200 µL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 1 timme från provtagningen.
Om transporten inte når analyserande lab inom 1 timme måste provet centrifugeras och serum överföras till ett plaströr.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Serum pipetteras (sugs av) ner tills det är en centimeter till blodkropparna.
Överför serum till ett plaströr (sekundärrör).
Serum i sekundärrör förvaras mörkt vid 2 - 8°C upp till 5 dagar.
Frysning bör undvikas.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Kliniska beslutsgränser varierar och tillämpas i enlighet med specifika behandlingsprotokoll.
S-Metotrexat mer än 1,0 µmol/L 24 timmar efter infusionsslut eller mer än 0,2 µmol/L 48 timmar efter infusionsslut kräver förlängd och/eller ökad Leukovorinbehandling.
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel:
Ebetrex, Methotrexate, Metoject  
Tolkning: Metotrexat är en s.k. folsyraantagonist med cytost
Läs mer-->  
Referenshänvisning: