Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-15 U-  Lysozym
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Beige propp 7 mL  
Provtagning: Provtagning
2 mL urin utan tillsats.

Provhantering
Hållbarhet i kylskåp upp till 48 timmar. Därefter fryses urinen i -20°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste prov frysas och skickas fryst.
Provet skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <60 µg/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: