Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-03-15 S-  Lysozym
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Remiss:
Fyll i exakt provtagningstid.

Provtagning:
Ej kapillärprov.

Provhantering:
Provet måste vara lab tillhanda inom 1 timme.
Centrifugering ska utföras mellan 50 minuter - 2 timmar efter provtagningen.
Serum hälls av direkt i plaströr och kan förvaras i kylskåp upp till 48 timmar innan frysning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum frysas i -20°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <860 µg/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Indikation:
1. Utredning av monocyt/makrofag
Läs mer-->  
Referenshänvisning: