Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2014-06-11 S-  Lysozym
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Remiss: Fyll i exakt provtagningstid.
Provtagning: Ej kapillärprov.
Provhantering: Provet måste vara lab tillhanda inom 1 timme.
Centrifugering ska utföras mellan 50 minuter - 2 timmar efter provtagningen.
Serum hälls av direkt i plaströr och kan förvaras i kylskåp upp till 48 timmar innan frysning.
Serum fryses i -20°C.
Provskickning/transport: Avhällt serum skickas i rumstemperatur om det når analyserande lab inom 48 timmar.
Fryst serum skickas fryst.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <860 µg/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Johan Rönnelid  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Indikation:
1. Utredning av monocyt/makrofag
Läs mer-->  
Referenshänvisning: