Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-29 S-  Litium
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Provtagning
Prov tas på morgonen 12 h efter senaste tillförda litiumdos.

Provhantering:
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 3 dygn vid 2 - 8°C.
Efter 3 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 3 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Terapeutiskt riktområde: 0,50-0,80 mmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel: Lithionit  
Tolkning: Litium är ett läkemedel för profylax vid manodepre
Läs mer-->  
Referenshänvisning: