Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-12-20 fP-  Glukagon
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Provtagning:
Patienten ska vara fastande.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda inom 3 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera provet snarast, plasma ska vara infryst inom 4 timmar från provtagningen.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <18 pmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Från 2014-04-15 används en ny metod för analys av P-Glukagon. Den nya metoden är specifik för Glukagon som kommer från alfa-cellerna i pancreas, till skillnad från den hittillsvarande metoden som också medbestämmer Glicentin, ett liknande hormon som frisätts från tunntarmen. Den nya metoden mäter i en annan enhet, pmol/L, vilket gör att mätvärden och referensintervall skiljer sig från den gamla metoden.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: