Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-05-10 fS-  Gastrin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Rekommendationen är att patienten bör vara fastande, men det är inte ett krav.

Inget prov ska tas förrän minst 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dygn).

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 24 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 24 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <60 pmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Behandling med H2 antagonister eller protonpumpshämmare kan ge förhöjda värden.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: