Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-05-12 Amnionvätska-  Fetoprotein, alfa- [AFP]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om fetalt debuterande distress eller misstanke om missbildning särskilt avseende nervsystemet (neuralrörsdefekter) och urinvägarna. Misstanke om trisomi 21 (Down’s syndrom) ofta i kombination med cytogenetisk testning. För ytterligare information, se nedan under "Tolkning".

Remiss:
Ange graviditetsvecka.

Provtagning:
1 mL amnionvätska.

Inget prov ska tas förrän minst 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dygn).

Provhantering:
Centrifugering vid 2400 g i 5 minuter i rumstemperatur.
Kan förvaras en vecka vid 2-8°C och 3 månader vid <-15°C.
Undvik upprepad tining och frysning.

Provskickning/transport.
Amnionvätska skickas fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: AFP varierar med graviditetens längd.
Referensintervall saknas, men som vägledning för medicinska beslut kan medianvärde och multipler av medianen för respektive graviditetsvecka användas.
Medianvärden för komplikationsfria enbarnsgraviditeter:
V15: 14 000 kIE/L
V17: 10 000 kIE/L
V19: 7 000 kIE/L
V21: 5 000 kIE/L
Metod:   Icke-kompetitiv immunometri med elektro-kemiluminescence-detektion  
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: AFP-nivåerna i såväl serum som amnionvätska, hos d
Läs mer-->  
Referenshänvisning: