Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-02-26 S-  Fenytoin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018
Vid kapillär provtagning:
1 st. 500 µL rör med röd propp
Varuförsörjningens artikelnummer 51411  
Provtagning: Remiss:
På remissen anges:
1) Tid för senaste dosintag (datum och klockslag).
2) Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för insättning/dosändring).
3) Provtagningstid för blodprovet (datum och klockslag).

Provtagning:
Prov tas före morgondos.
Gelbarriärrör får inte användas.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dygn vid 2 - 8°C.
Efter 7 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 7 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 7 dygn måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Terapeutiskt nivå, definierad som dalvärde när jämviktskoncentrationen etablerats
Vuxna: 40-80 µmol/L
Barn: 40-100 µmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel: Epanutin, Fenantoin, Lehydan, Pro-Epanutin  
Tolkning: Fenytoin är ett antiepileptikum med verkan både vi
Läs mer-->  
Referenshänvisning: