Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-19 S-  Eosinofilt katjoniskt protein [ECP]
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Serumnivån av ECP kan vara ett mått på eosinofil aktivering samt nivån kan också användas för behandlingsupp-följning vid tex astma.

Remiss:
Fyll i exakt provtagningstid.

Provtagning:
Ej kapillärprov.

Provhantering:
Provet måste vara lab tillhanda inom 1 timme.
Låt provet stå och koagulera i 60 till 120 minuter efter provtagningen i rumstemperatur.
Centrifugera provet vid 2400 g i 7 minuter eller 2000 g i 10 minuter.
Häll av serum direkt efter centrifugeringen i ett plaströr (sekundärrör).
Serum i sekundärrör är hållbart i 48 timmar vid 2-8°C.
Vid längre tids förvaring (mer än 48 timmar) fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Serum i sekundärrör skickas i rumstemperatur om det når analyserande lab inom 48 timmar.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: 2,3-16 µg/L
S-ECP är oberoende av ålder och kön hos barn mellan 5 och 16 år.
Rapporterat referensintervall för friska barn, även små barn mellan 0 och 2 år, skiljer sig inte från det för vuxna individer.
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Vid behandlingsuppföljning bör provtagning ske vid samma tid på dygnet eftersom viss dygnsvariation föreligger.
Annars rekommenderas att provtagning sker mellan kl. 8-12.  
Tolkning: Mätning av serumnivån av ECP kan användas som en i
Läs mer-->  
Referenshänvisning: