Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 Pt(Lkc)-  Cytokrom P450 2D6, genotyp (debrisokinhydroxilas) [CYP2D6]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: CYP2D6 bryter ned ett stort antal läkemedel, framf
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av CYP2D6.
2. Lista över CYP-alleler
3. Zackrisson AL, Lindblom B. Identification of CYP2D6 alleles by single nucleotide polymorphism analysis using pyrosequencing. Eur J Clin Pharmacol 2003;59(7):521-6.
4. Abduljalil K, Frank D, Gaedigk A, Klaassen T, Tomalik-Scharte D, Jetter A, Jaehde U, Kirchheiner J, Fuhr U. Assessment of activity levels for CYP2D6*1, CYP2D6*2, and CYP2D6*41 Genes by population pharmacokinetics of dextromethorphan. Clin Pharmacol Therap 2010;88:643-51..
5. Dahl ML, Johansson I, Bertilsson L, Ingelman-Sundberg M, Sjoqvist F. Ultrarapid hydroxylation of debrisoquine in a Swedish population. Analysis of the molecular genetic basis. J Pharmacol Exp Ther 1995;274(1):516-20.
6. Thompson AM, Quinlan P, Bray SE, Purdie CA, Jordan LB, Ferraldeschi R, Latif A, Hadfield KD, Clarke RB, Ashcroft L, Evans DG, Howell A, Newman WG. Comprehensive CYP2D6 genotype and adherence affect outcome in breast cancer patients treated with tamoxifen monotherapy. Breast Cancer Res Treat 2010;125(1):279-87.
7. Kirchheiner J, Nickchen K, Bauer M, Wong ML, Licinio J, Roots I, Brockmöller J. Pharmacogenetics of antidepressants and antipsychotics: the contribution of allelic variations to the phenotype of drug response. Mol Psychiatry 2004;9(5):442-73.
8. Sim SC, Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenomic biomarkers: new tools in current and future drug therapy. Trends Pharmacol Sci 2011;32(2):72-81.