Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 Pt(Lkc)-  Cytokrom P450 2C19, genotyp (mefenytoinhydroxilas) [CYP2C19]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser.

Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: CYP2C19 är ett enzym som bryter ned läkemedel, bl.
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1.Lista över läkemedel som bryts ned av CYP2C19.
2.Lista över CYP-alleler
3.Zackrisson AL, Holmgren P, Gladh AB, Ahlner J, Lindblom B. Fatal intoxication cases: cytochrome P450 2D6 and 2C19 genotype distributions. Eur J Clin Pharmacol 2004 Oct;60(8):547-52.
4. Kirchheiner J, Nickchen K, Bauer M, Wong ML, Licinio J, Roots I, Brockmöller J. Pharmacogenetics of antidepressants and antipsychotics: the contribution of allelic variations to the phenotype of drug response. Mol Psychiatry 2004 May;9(5):442-73.