Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-12-20 P-  Chromogranin A [CGA]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (Gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provtagning:
Rekommendationen är att patienten bör vara fastande, men det är inte ett krav.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda inom 3 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera provet snarast, plasma ska vara infryst inom 4 timmar från provtagningen.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <3,0 nmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Uppdaterad metod för CGA från 2013-05-14.
C
Läs mer-->  
Referenshänvisning: