Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-10-17 S-  Chromogranin A [CGA]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om hormonproducerande tumör.

Provtagning:
Rekommendationen är att patienten bör vara fastande, men det är inte ett krav.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda inom 3 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 timmar måste provet centrifugeras, serum avskiljas och frysas.
Centrifugera provet snarast, serum ska vara infryst inom 4 timmar från provtagningen.
Överför serum till ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <2,0 nmol/L
Metod:   TRACE-teknik (Time-resolved amplified cryptate emission) på Kryptor Gold  
Ansvarig läkare: Morgan Lundgren  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ny metod för CGA från 2020-09-28  
Tolkning: CGA är ett sekretoriskt protein med högst uttryck
Läs mer-->  
Referenshänvisning: