Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-14 P-  Aldosteron
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av primär- och sekundär-aldosteronism, hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi.

Provhantering:
Plasma ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Centrifugera provet senast 2 timmar från provtagningen.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Om tiden överstiger 2 timmar måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs tre gånger per vecka  
Referensintervall: Aldosteron liggande: <650 pmol/L
Aldosteron stående: 60-980 pmol/L

Aldosteron/Renin-kvot:
Referensintervall saknas för aldosteron/renin-kvot.
Uppenbar primär aldosteronism har oftast en kvot över 300 pmol/mIE, men primär aldosteronism förekommer även vid lägre kvoter. Som ett riktvärde kan man vid kvot över 100 pmol/mIE rekommendera fortsatt utredning för misstanke om primär aldosteronism.
Metod:   Kompetitiv immunometri med kemiluminiscensdetektion  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Flera fysiologiska faktorer påverkar aldosteronkoncentration i blodet. Till dessa hör tidpunkt på dygnet, ålder, kroppsställning, natrium och kaliumbalansen, tidpunkt i menstruationscykeln (fördubbling under den luteala fasen) och graviditet (3-4 gånger ökning).
Behandling med diuretika och/eller laxantia ökar aldosteronnivån, varför sådan behandling skall undvikas minst 2 veckor före provtagning.  
Tolkning: Aldosteron är ett steroidhormon som bildas i binju
Läs mer-->  
Referenshänvisning: