Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2017-02-08 S-  Interleukin-6 (IL-6)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 24 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste serum frysas i <-15°C.
Häll av serum i ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 23 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 23 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: < 7,0 ng/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Stegrade nivåer ses vid inflammatoriska tillstånd.
IL-6 är en snabbare markör än CRP både vad gäller uppgång och nedgång.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: