Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-01-23 S-  Kryoglobulin
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Röd propp (utan tillsats)  
Provtagning: Förberedelse:
Patienten bör vara fastande.

Värmeblock (finns att låna på Klinisk kemi och farmakologi).
OBS! Provrör utan gel.
Rör och nål förvärms till 37°C i värmeblocket.

Se: Provtagning på patient med kryoglobuliner och köldantikroppar.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.

Provhantering:
Provet sätts direkt i värmeblocket efter provtagning och förvaras där tills det når lab.

Provskickning/transport:
Transporteras i värmeblock till Klinisk kemi och farmakologi snarast möjligt.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Turbidimetri  
Ansvarig läkare: Bo Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Avläsning sker efter fem dagar.
Vid oklarhet kontakta Klinisk immunologi tfn 018-611 40 62.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: