Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-02-23 B-  Ciklosporin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54020  
Provtagning: Remiss:
Tid för senaste dos skall anges på remissen.

Provtagning:
Prov tas på morgonen 10-12 h efter medicinering (före intag av ny medicindos).

Prov skall utgöras av venblod som ej är taget från infart där Ciklosporin injicerats.

Provhantering:
OBS! Centrifugeras ej.
Om transport till laboratoriet inte kan anordnas omgående så skall provet förvaras i kylskåp.
Prov är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C.
Hållbarheten är 1 månad vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-söndag.  
Referensintervall: Terapeutiskt riktområde bestäms av klinikerna beroende på indikation och tidpunkt efter transplantation.
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Vid önskan om analys lördagar och helgdagar skall vara KKF tillhanda senast kl 08.00
 
Tolkning:  
Referenshänvisning: