Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-10-30 S-  Buprenorfin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Terapimonitorering, t.ex. för att bedöma följsamhet till behandling och behov av eventuell dosjustering.

Remiss:
På remissen anges:
1) Form och läkemedel
2) Styrka och dosering
3) Tid för senaste dosintag (datum och klockslag)
4) Insättningsdatum
5) Indikation för behandling
6) Indikation för provtagning
7) Provtagningstid för blodprovet (datum och klockslag)

Provtagning:
Prov tas strax före nästa dosintag.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 3 dygn vid 2 - 8°C. Efter 3 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 3 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.

Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs en gång per vecka under kontorstid.  
Referensintervall: Se Tolkning.
Metod:   Högupplösande masspektrometri  
Ansvarig läkare: Gabriella Scordo, Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel: Suboxone, Espranor, Temgesic, Buprenorfin Actavis och generika. Norspan och generika  
Tolkning: Något terapeutiskt intervall vid substitutionsbeha
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1) Kuhlman JJ, Jr., Levine B, Johnson RE, Fudala PJ, Cone EJ: Relationship of plasma buprenorphine and norbuprenorphine to withdrawal symptoms during dose induction, maintenance and withdrawal from sublingual buprenorphine. Addiction 1998, 93(4):549-559.
2) Chawarski MC, Schottenfeld RS, O'Connor PG, Pakes J: Plasma concentrations of buprenorphine 24 to 72 hours after dosing. Drug Alcohol Depend 1999, 55(1-2):157-163.
3) Compton P, Ling W, Moody D, Chiang N: Pharmaco-kinetics, bioavailability and opioid effects of liquid ver-sus tablet buprenorphine. Drug Alcohol Depend 2006, 82(1):25-31.
4) Hiemke C, Bergemann N, Clement HW, Conca A, Deckert J, Domschke K, Eckermann G, Egberts K, Ger-lach M, Greiner C et al: Consensus Guidelines for Ther-apeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018, 51(1-02):e1.