Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-10-24 fP-  Fibroblast growth factor 23 (FGF-23)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL
Barn:2 Lila propp (EDTA) 0,5 mL för kapillärprov.  
Provtagning: Indikation:
Utredning vid hypofosfatemi ibland förenat med osteomalaci/osteoporos hos vuxna eller rakitbild hos barn.

Provtagning:
Patienten ska vara fastande. Venprovtagning föredras.
Vid kapillär provtagning rekommenderas två helt fyllda rör.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda inom 20 minuter.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 20 minuter måste provet kylcentrifugeras, plasma avskiljas och frysas inom 30 minuter från provtagningen.

Kylcentrifugera provet (+4°C) vid minst 2000xg i 5-10 minuter för att avlägsna blodkropparna.
Direkt efter kylcentrifugeringen pipetteras plasma (sugs av) ner tills det är en centimeter plasma kvar till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 20 minuter skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 20 minuter måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.

Postadress för provförsändelse
Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi, Provmottagningen
Ingång 61, 2 tr.
751 85 UPPSALA  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: 23,2-95,4 ng/L
Metod:   Trestegs sandwich-immunoassay kemiluminiscens  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar: För mer information om analysen kontaktas medicinskt ansvarig läkare via laboratoriet tel 018-611 42 05  
Övrigt: Medicinsk bedömning göres av beställare.  
Tolkning: FGF-23 bildas övervägande i benvävnaden (osteocyte
Läs mer-->  
Referenshänvisning: