Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-12-19 S-  Levonorgestrel
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL  
Provtagning: Remiss:
Ifall frågeställningar är "försvunnen spiral" ska på remissen anges:
1) Tidpunkt/datum för insättningen av spiralen.
2) Typ av spiral (Mirena, Jaydess, Kyleena, Levosert)

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Pipettera serum till ett märkt plaströr (sekundärrör).

Provskickning/transport:
Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar skickas provet (avskiljt serum enligt ovan) fryst i frysbehållare, så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Undvik att skicka på fredagar.  
Analysfrekvens:   Vid behov  
Referensintervall: Se tolkning.
Metod:   Högupplösande masspektrometri  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt / Gabriella Scordo  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Ett par hundratusen kvinnor i Sverige bär intrauterint inlägg (spiral) som frisätter hormonet levonorgestrel lokalt i livmodern. Ibland återfinner man inte spiralen på sin förväntade plats. Antingen har kvinnan blött ut den, eller så kan livmodern eller livmoderhalsen perforerats och spiralen finns någonstans i bukhålan. Som en del av utredningen kan analys av levonorgestrel i serum utföras.  
Tolkning: Resultatet rapporteras tillsammans med en läkarbed
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Abujrais S et al. A sensitive method detecting trace levels of levonorgestrel using LC-HRMS. Contraception. 2019 Jun 16