Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-06-09 P-  cfDNA Plasma / Mutationsanalys inkl. EGFR T790M
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Beställningsblad Molekylär Patologi  
Provkärl: OBS! Antingen kan plasma separeras direkt hos remittent från blod (se nedan) i EDTA-rör (Lila propp) 7 mL Varuförsörjningens artikelnummer 54021

Allikvotera plasman i t.ex. Eppendorf-rör Varuförsörjningens artikelnummer 55721
Alternativt så kan Streck Cell-Free DNA BCT-rör användas och blodet skickas till oss för separation av plasma. STRECKrör: Ref:Cat. 309-218996 Nordic Biosite (6 rör) eller Cat. 309-218997 Nordic Biosite (100 rör). https://www.nordicbiosite.com/product/309-218996/CellFree-DNA-BCT(r)-CE-6-tube-EXPORT-ONLY
Beställning av STRECK-rör sker via www.nordicbiosite.com eller via mail till order@nordicbiosite.com  
Provtagning: Indikation:
Identifiering av EGFR-mutationer, i cirkulerande fritt DNA (cfDNA) extraherat från plasma, inför onkologisk anti-EGFR terapi.

Remiss:
Ange anamnes, frågeställning och provtyp.
I Cosmic - Beställning provbunden -
- Fliken Patologi/Cytologi -
- Välj Patologi

Utanför Region Uppsala : använd remiss Beställningsblad Molekylär Patologi

Provtagning:
Lämplig provvolym (blod) är 7- 10 mL.
Markera rören med patientens fullständiga namn och personnummer. Notera datum och klockslag för provtagning.

Alternativ 1 (om EDTA-rör används):
Separera plasman inom 2h efter provtagning genom att centrifugera 10 min vid 1900 x g i kylcentrifug (+4°C) med "swing-out rotor". För över plasman till tex "eppendorfrör" (gärna i alikvoter om 1,5 ml). Plasma kan korttidsförvaras i kyl (2 h) men provet skall skickas (se nedan) samma dag som provtagning sker alt förvaras i frys.

Alternativ 2 (om STRECK-rör används):
Butterfly bör undvikas eftersom en del blod blir kvar i slangen. Undvik returflöde från rören då dessa innehåller kemikalier. Fyll minst 7 ml och maximalt 10 ml blod per rör. Blanda rören direkt efter provtagning genom att försiktigt och långsamt vända rören upp och ner 8-10 gånger med handen (ej på vagga, får ej skakas) omedelbart efter provtagning.
För instruktionsvideo
OBS!STRECK-rören får inte kylas, frysas eller centrifugeras.

Provhantering:
STRECK: Provet ska skickas (se nedan) samma dag som provtagning sker.

Provskickning/transport:
EDTA-rör: Externa prover med separerad nedfrusen plasma skickas på kolsyreis (torr-is).
STRECK: Prover skickas i vadderat kuvert. Se även ”Packa provet rätt” på folkhälsomyndighetens hemsida. OBS! provröret är av glas.
Prover kan skickas med rörpost/annan intern/extern transport till:
Klinisk Patologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
GPS-Koordinater: 59.845057, 17.640363
Analysfrekvens:   Vid behov  
Referensintervall: Se
Metod:   cfDNA-isolering och analys av EGFR-mutationer inkl. T790M  
Ansvarig läkare: Kontakta administrationen 018-611 38 01  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: