Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-02 P-  cfDNA Plasma / Mutationsanalys EGFR T790M
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Pappersremiss  
Provkärl: 2 st rör Lila propp (EDTA) 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54021

Eppendorf-rör för infrysning av plasma
Varuförsörjningens artikelnummer 49850  
Provtagning: Indikation:
Identifiering av EGFR-mutationer, i cirkulerande fritt DNA (cfDNA) extraherat från plasma, inför onkologisk anti-EGFR terapi.

Remiss:
Använd remiss Beställningsblad Molekylär Patologi.
Ange anamnes, frågeställning och provtyp.

Provtagning:
Lämplig provvolym (blod) är 2x7 mL. Notera tidpunkt för provtagning.

Provhantering:
OBS! Inom 2 timmar måste prov centrifugeras och plasma avskiljas från blodkropparna.
Centrifugera prov i 10 min vid 1900 x g i kylcentrifug (+4°C) med "swing-out rotor".

För över plasma till "eppendorf-rör" (gärna i alikvoter om 1,5 ml)
Plasma är hållbart 2 h vid 2-8°C.
Frys in plasman i -20°C om transporten överstiger 2 h.

Vid behov kontakta molekylärpatologiska laboratoriet, tfn 018-611 38 30.

Provskickning/transport:
Om transporttiden överstiger 2 h måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Inom Akademiska:
Prov eller plasma kan skickas med rörpost till BF58, alternativt skickas plasma i eppendorf-rör i isbad med interntransport till Patologens provmottagning C5, 2tr.

Externa prover:
Ska skickas på kolsyreis (torr-is) efter att de först frusits (-20°C) till:
Akademiska Sjukhuset, Provmottagning Klinisk Patologi C5, 751 85 Uppsala.
Besöksadress:
Klinisk Patologi, Ingång C5, Uppsala Science Park
GPS-Koordinater: 59.845057, 17.640363  
Analysfrekvens:   Vid behov  
Referensintervall: Se "Kit Handbook" till produkt 870311 på Qiagen.com
Metod:   DNA-isolering/allelspecifik PCR  
Ansvarig läkare: Johan Botling  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Se "Kit Handbook" till produkt 870311 på Qiagen.co
Läs mer-->  
Referenshänvisning: "Kit Handbook" till produkt 870311 på Qiagen.com