Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-07-16 P-  Molekylärpatologi - cfDNA
Mutationsanalys av DNA från plasma/cfDNA
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Beställningsblad Molekylär Patologi  
Provkärl: OBS! Antingen kan plasma separeras direkt hos remittent från blod (se nedan under provhantering) från rör med Lila propp (EDTA) 7 mL alternativt så kan Streck Cell-Free DNA BCT-rör användas och blodet skickas till oss för separation av plasma.

STRECKrör: Ref:Cat. 309-218996 Nordic Biosite (6 rör) eller
Cat. 309-218997 Nordic Biosite (100 rör).

Beställning av STRECK-rör sker via www.nordicbiosite.com eller via mail till order@nordicbiosite.com  
Provtagning: Indikation:
Identifiering av EGFR-mutationer, i cirkulerande fritt DNA (cfDNA) extraherat från plasma, inför onkologisk anti-EGFR terapi.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden -
- Fliken Patologi/Cytologi -
- Molekylärpatologi - välj önskad analys

För provtagare som inte använder Cosmic: använd Beställningsblad Molekylär Patologi

Provtagning:
Lämplig provvolym (blod) är 7- 10 mL.
Markera rören med patientens fullständiga namn och personnummer.
Notera datum och klockslag för provtagning.

Provhantering:
Alternativ 1 (om EDTA-rör används):
Separera plasman inom 2h efter provtagning genom att centrifugera 10 min vid 1900 x g i kylcentrifug (+4°C) med "swing-out rotor".
För över plasman till tex "eppendorfrör" (gärna i alikvoter om 1,5 ml).
Plasma kan korttidsförvaras i kyl (2 h) men provet skall skickas (se nedan) samma dag som provtagning sker alt förvaras i frys.

Alternativ 2 (om STRECK-rör används):
Butterflynål bör undvikas eftersom en del blod blir kvar i slangen. Undvik returflöde från rören då dessa innehåller kemikalier.
Om ett slaskrör används så kan man använda butter-fly/vingnål.
Fyll minst 7 ml och maximalt 10 ml blod per rör.
Blanda rören direkt efter provtagning genom att försiktigt och långsamt vända rören upp och ner 8-10 gånger med handen (ej på vagga, får ej skakas) omedelbart efter provtagning.

Klicka här för att se instruktionsvideo

Rören får inte kylas, frysas eller centrifugeras.

Provet ska skickas (se nedan) samma dag som provtagning sker.

Provskickning/transport:
EDTA-rör: Externa prover med separerad nedfrusen plasma skickas på kolsyreis (torr-is).

STRECK: OBS! provröret är av glas. Förpacka provet ordentligt.

Prover skickas till:
Akademiska sjukhuset,
Provinlämning Klinisk Patologi, ingång C5
751 85 Uppsala.
GPS-Koordinater: 59.845057, 17.640363
 
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall:
Metod:   cfDNA-isolering och analys av EGFR-mutationer inkl. T790M  
Ansvarig läkare: Kontakta 018-611 38 01  
Ackreditering:     
Hänvisningar: xGen HS EGFR Pathway Amplicon Panel | IDT  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: