Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-20 Tumörceller- tumörvävnad  Resistenstest cancerläkemedel
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Resistenstest cancerläkemedel  
Provkärl: Rör med sterilt transportmedium. Kontakta CoM, cytostatikaresistenslab, i god tid innan provtagning.  
Provtagning: Förberedelser:
Kontakta CoM-lab, cytostatikaresistenslab, före provtagning, tfn 018-611 42 56.

Remiss:
Remiss resistenstest cancerläkemedel används.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Vävnad
Minst 1 cm3 vävnad läggs i ett rör med sterilt transportmedium.
Om prov kommer till lab inom 2 timmar kan provet förvaras i steril NaCl.
3-5 mellannålsbiopsier läggs i steril NaCl.
OBS! Prov får ej läggas i formalin.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur. Prov ska upparbetas för analys inom 24 h.

Provskickning/transport:
Prov sändes snarast i rumstemperatur till lab.  
Analysfrekvens:   Efter överenskommelse  
Referensintervall:
Metod:   Fluorescence baserad mätning av cellviabilitet.  
Ansvarig läkare: Rolf Larsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Provmaterial utgörs av färsk tumörvävnad. Proverna
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Blom K, Nygren P, Alvarsson J, Larsson R, Andersson CR. Ex Vivo Assessment of Drug Activity in Patient Tumor Cells as a Basis for Tailored Cancer Therapy. J Lab Autom 2015.

Bjersand K, Mahteme H, Sundström Poromaa I, Andréasson H, Graf W, Larsson R, Nygren P. Drug Sensitivity Testing in Cytoreductive Surgery and Intraperitoneal Chemotherapy of Pseudomyxoma Peritonei. Ann Surg Oncol 2015.

Hultman B, Mahteme H, Sundbom M, Ljungman M, Larsson R, Nygren P. Benchmarking of gastric cancer sensitivity to anti-cancer drugs ex vivo as a basis for drug selection in systemic and intraperitoneal therapy. J Exp Clin Cancer Res 2014.

von Heideman A, Tholander B, Grundmark B, Cajander S, Gerdin E, Holm L, Axelsson A, Rosenberg P, Mahteme H, Daniel E, Larsson R, Nygren P. Chemotherapeutic drug sensitivity of primary cultures of epithelial ovarian cancer cells from patients in relation to tumour characteristics and therapeutic outcome. Acta Oncol, 2014:53 242-50

Haglund C, Aleskog A, Nygren P, Gullbo J, Höglund M, Wickström M, Larsson R, Lindhagen E. In vitro evaluation of clinical activity and toxicity of anticancer drugs using tumor cells from patients and cells representing normal tissues. Cancer Chemother Pharmacol 2012.

Lindhagen E, Nygren P, Larsson R. The fluorometric microculture cytotoxicity assay. Nat Protoc 2008; 3 (8): 1364-9.

Nygren P, Larsson R. Predictive tests for individualization of pharmacological cancer treatment. Expert Opin Med Diagn 2008; 2 (4): 349-6.