Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-12-03 Pt(Lkc)-  TPMT, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Riskbedömning inför planerad behandling med azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin. Utredning av biverkningar hos patient behandlad med azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin.

Remiss:
Ange diagnos, läkemedel samt effekt/biverkan om behandlingen inletts.
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport: Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande.
TPMT*1S, c.474 A>G, rs2842934
TPMT*2, c.238 C>G, rs1800462
TPMT*3B, c.460 C>T, rs1800460
TPMT*3C, c.719 T>C, rs1142345
TPMT*3A innehåller både rs1800460 och rs1142345
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Vg se analysen B- TPMT, fenotyp, om bestämning av TPMT enzymaktivitet önskas. Detta analyseras liksom tidigare av en extern utförare, Linköpings universitetssjukhus, Klin farm.
Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste månaden.  
Tolkning: TPMT (tiopurinmetyltransferas) är ett polymorft en
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av TPMT.
2. Lista över TPMT-alleler.
3. Haglund S, Lindqvist M, Almer S et al. Pyrosequencing of TPMT alleles in a general Swedish population and in patients with inflammatory bowel disease. Clin Chem 2004;50:288-295.
4. Relling MV, Gardner EE, Sandborn WJ et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for thiopurine methyltransferase genotype and thiopurine dosing. Clin Pharmacol Ther 2011;89:387-391.
5. Relling MV, Gardner EE, Sandborn WJ et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for thiopurine methyltransferase genotype and thiopurine dosing: 2013 Update. Clin Pharmacol Ther 2013;93:324-325
6. Chouchana L, Narjoz C, Roche D et al. Interindividual variability in TPMT enzyme activity: 10 years of experience with thiopurine pharmacogenetics and therapeutic drug monitoring. Pharmacogenomics 2014;15:745-757.
7. Burnett HF, Tanoshima R, Chandranipapongse W et al. Testing for thiopurine methyltransferase status for safe and effective thiopurine administration: a systematic review of clinical guidance documents. Pharmacogenomics J 2014;14:493-502