Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-05-14 Biopsi-  Rickettsia, PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt – Gul skruvkork – 10 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 80862


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen "Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi"
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial  
Provtagning: Indikation: Infektion där Rickettsia species misstänks.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Biopsi-Rickettsia (PCR)

Ange insjukningsdatum, orsak till provtagning och antibiotikabehandling på remissen.

Provtagning:
Överför provmaterialet till röret. Små biopsier riskerar att torka, tillsätt därför 1 ml steril koksalt.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Vid längre transporttid än 2 dygn skall provet förvaras och transporteras fryst.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Svarsalternativ:
Rickettsia DNA "PÅVISA
Läs mer-->  
Referenshänvisning: