Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-12-17 B-  TEG
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: TEG analys  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat).
Enstaka provrör tillhandahålls av Blodcentralen.  
Provtagning: Remiss:
Remiss för TEG och funktionellt fibrinogen-analys
Ange på remissen datum och tid.

Provtagning:
Prov tas i rör med tillsats av Na-citrat.
CTAD-rör kan inte användas.
Rör och remiss märks med personnummer och namn, använd gärna etiketter med streckkod. Täck inte över volymmarkeringen på provröret.
Fyll röret tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen.

Provhantering:
Provet ska vara Blodcentralen tillhanda inom 10 minuter.
Prov får ej skickas i rörpost.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall:
AnalysR (min)K (min) Angle (grader)A10 (mm)MA (mm)LY30 (%)
CK4,6-9,10,8-2,163-7852-690-2,6
CRT0,3-1,10,8-2,760-7844-6752-700-2,2
CKH4,3-8,30,8-1,964-7752-69
CFF15-3015-32


Metod:   TEG mäter koagelbildning. Tiden och koagelstyrkan registreras i en karakteristisk kurva.  
Ansvarig läkare: Norbert Lubenow, kontakt via lab, 018-611 41 63  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Vårdhandboken, provtagning och undersökning  
Övrigt: Analyser som ingår:
"Kaolin-TEG" (CK): är den konventionella TEG-analysen, där kaolin aktiverar koagulationen.
"Kaolin-TEG med heparinas" (CKH): eventuell heparineffekt i provet neutraliseras med hjälp av heparinas.
"Rapid-TEG" (CRT): en starkare aktivering av koagulationen möjliggör en omedelbar bedömning av kurvan.
"TEG Functional Fibrinogen" (CFF): genom hämning av trombocytfunktionen erhålls ett mått för fibrinogenets del i koagulationen.

Kurvans mätvärden är:
"R"-tiden, som anger tiden till första tecknet av koagulation.
"K"tiden som anger tiden tills en viss koagulationsstyrka nås.
"Angle" ("vinkel") som anger hastigheten av koagelbildningen
"MA" som anger koaglens maximala styrka
"LY30" som anger (i procent) hur koagelstyrkan minskas över tid, fibrinolys.
Analystiden är 45-60 minuter.  
Tolkning: Indikation:
TEG (Trombo-Elasto-Grafi)
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Johansson PI, Stensballe I. Effect of Haemostatic Control Resuscitation on mortality in massively bleeding patients: a before and after study. Vox Sang 2009 Feb;96(2):111-8.

Gurbel PA, et al. First report of the point-of-care TEG: A technical validation study of the TEG-6S system. Platelets 2016;27:642-9.

Dias JD, et al. New-Generation Thromboelastography: Comprehensive Evaluation of Citrated and Heparinized Blood Sample Storage Effect on Clot-Forming Variables. Arch Pathol Lab Med 2017;141:569-77.