Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-09-26 Pt(Lkc)-  IL28B, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Inför behandling av hepatit C (HCV) typ 1 med pegylerat interferon alfa och ribavirin.

Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange sjukdom, läkemedel, effekt biverkan, etniskt ursprung om utanför Europa.

Provtagning:
Provvolym 1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande. Polymorfin rs12979860 C>T ligger 3 kb uppströms om genen för Interleukin 28B (interferon, lambda 3) som kallas IL28B.
Allelfrekvensen för rs12979860 C är 53-86% hos européer, 66-100% hos asiater och 23-55% hos afrikaner.
Metod:   Realtid-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Biomarkören har visats påverka serumnivåer av proteinet interleukin 28B (1), vilket tyder på att den sitter i ett genregulatoriskt element.
Läkemedelsverket föreslår att genotypning av IL28B används i utvalda fall av HCV typ 1(2).
Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: IL28B rs12979860 är en genetisk biomarkör för chan
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Mer upplysningar om IL28B.
2. Li et al. Expression and gene polymorphisms of interleukin 28B and hepatitis B virus infection in a Chinese Han population. Liver Int 2011;31:1118-1126.
3. Lagging M. Information från Läkemedelsverket 2011;6:35-39.
4. Ge et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nat 2009;461:399-401.
5. Eksteen B. Infections and the Liver. Dig Dis 2011;29:184-190.
6. Thomas et al. Genetic variation in IL28B and spontaneous clearance of hepatitis C virus. Nat 2009;461:798-802