Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-09-19 P-  Hepatit C-virus [HCV], proteashämmare- NS3 och NS5A, resistensbestämning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54020  
Provtagning: Indikation:
Bedömning inför behandling. HCV RNA nivå över 2000 IE/mL rekommenderas.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - HIV/HTLV och Hepatit -
Hepatit C-HCV NS3, resistensbestämning
Hepatit C-HCV NS5A, resistensbestämning


Ange aktuell genotyp och önskad gen eller gener för analys.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 4 mL blod.
Önskad minsta provvolym är 1 mL blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Separerad plasma föredras när förlängd tid i transport förväntas.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Sekvensering/detektion av varianter RAS.  
Ansvarig läkare: Kåre Bondesson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Svarslatens kan uppgå till 2 - 8 veckor beroende på ev. behov av reanalys.

Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Bedömningar som utförs baseras främst på främst g2
Läs mer-->  
Referenshänvisning: