Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-22 P-  Trace protein, beta-
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande laboratorium inom 23 h måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses plasma vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst prov skickas fryst.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: < 1,3 mg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Mätning av beta trace protein används för att påvisa läckage av cerebrospinalvätska.
Vid analys av prover från patienter med stegrade kreatininnivåer eller känd njurskada bör man även analysera beta trace protein i plasma för att bättre kunna bedöma nivåerna i sekret.  
Tolkning: Läckage av cerebrospinalvätska till näsa, öra elle
Läs mer-->  
Referenshänvisning: