Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2017-05-19 B-  Everolimus
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54020  
Provtagning: Remiss:
Tid för senaste dos skall anges på remissen.

Provtagning:
Prov tas på morgonen 10-12 h efter medicinering (före intag av ny medicindos).

Minst hälften av röret skall vara fyllt med blod.

Provhantering:
OBS! Centrifugeras ej.
Om transport till laboratoriet inte kan anordnas omgående så skall provet förvaras i kylskåp.
Prov är hållbart i 3-4 dagar vid 2 - 8°C.
Hållbarheten är 1 månad vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: Terapeutiskt intervall (dalvärde) 3-8 µg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Kvantitativ bestämning av everolimus används som h
Läs mer-->  
Referenshänvisning: