Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-11-21 F-  Clostridioides difficile, toxinpåvisning + odling
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 1
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör med sked och brunt skruvlock.
Varuförsörjningens artikelnummer 44927


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial  
Provtagning: Indikation:
Diarré efter antibiotikabehandling, allvarlig kolit och/eller megacolon. Pseudomembranös kolit.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Smittsam magsjuka - Feces - Clostridioides difficile

Önskemål om epidemiologisk typning av C. difficile måste anges på remissen. Ange även kliniska data såsom allvarlig colit och/eller megacolon samt eventuell antibiotikabehandling.

Provtagning:
Feces uppsamlas i väl rengjort kärl, bäcken eller liknande och minst 1 ml feces överförs till transportkärlet.

Provtagningsinstruktion - vårdpersonal:
Avföringsprov för Clostridioides difficile - Information till vårdenhet

Provtagningsinstruktion - patient:
Avföringsprov för Clostridioides difficile - Information till patient

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagning är resultatet osäkert.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-söndag.  
Referensintervall:
Metod:   Toxinpåvisning + odling  
Ansvarig läkare: Panagiota Frantzaki  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Svarsrutiner:
Negativt toxintest sl
Läs mer-->  
Referenshänvisning: